Bildiri Gönder

Kongre Başvuru Sistemi

Kongre Çağrısı

Ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilere Küresel Dünyanın gündem ve ihtiyaçlarına ilişkin yaklaşım, görüş ve önerilerini akademik esasta çıktıya dönüştürme fırsatı tanımak amacı ile her yıl belirli bir konu grubunun etrafında ‘’Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi’’ düzenlenmektedir. 

Dünyanın dört bir yanından ülkemize eğitim için gelen uluslararası öğrencilerin akademik donanımlarının artırılması, entelektüel birikimlerine katkı sağlanması ve kendilerini geliştirme fırsatları sunulması oldukça önemlidir. Bu kapsamda, uluslararası öğrenciler için hâlihazırda yürütülen faaliyetlere ek olarak ülkemizde Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanında lisansüstü düzeyde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin çalışmalarını sunabilecekleri, bilgi paylaşımında bulunabilecekleri, çeşitli atölyeler ve farklı etkinliklerle ortak çalışmalar üretebilecekleri bir akademik ortamın temin edilmesi amacıyla “Uluslararası Öğrenciler Bilimler Kongresi” düzenlenmektedir.

Bu amaçla Uluslararası Öğrenciler Bilimler Kongresi’nin ilki 16-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara’da, ikincisi 29-30 Nisan 2016 tarihleri arasında Konya’da, üçüncüsü 2-3 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul’da, dördüncüsü 22-24 Kasım 2018 tarihleri arasında Nevşehir’de, beşincisi 07-09 Kasım 2019 tarihleri arasında Trabzon’da ve altıncısı 10-12 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Bu yıl düzenlenecek olan 7. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi geçen yıllardan farklı olarak Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Kongre Özel Konusu (Küresel Sistemin Oluşumu ve Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye) ayırımında gerçekleştirilecektir.

Uluslararası öğrencilerin değerli katkılarınızı bekliyoruz.