Tarih

2 - 3 Aralık 2017

Yer

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dinleyici Sayısı

1500 kişi

Konuşmacılar

100 Bildiri Sunumu

III. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ /

Değerli Genç Akademisyenler,

Lisansüstü eğitimin, günümüz dünyasında sadece meslekî formasyon kazandırmanın ötesinde evrensel değerlerle beslenen ve bu birikimin zenginleşmesine katkı sunan bireyler yetiştirilmesinde büyük bir rolü bulunmaktadır. Lisansüstü eğitim, genç kuşaklara çağın gerektirdiği akademik donanımları kazandırma, entelektüel birikim yapma ve yeteneklerini keşfedip geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Yükseköğretimin büyük bir hızla uluslararasılaştığı günümüzde Türkiye dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmakta ve uluslararası öğrencilerin çekim merkezi haline gelmektedir. Her yıl kendi hesabına ülkemizde öğrenim görmeye gelen binlerce uluslararası öğrencinin yanı sıra her yıl yaklaşık beş bin uluslararası öğrenci Türkiye Bursları kapsamında ülkemize lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmeye gelmektedir.

Dünyanın dört bir yanından ülkemize eğitim için gelen uluslararası öğrencilerin akademik donanımlarının artırılması, entelektüel birikimlerine katkı yapılması ve kendilerini geliştirme fırsatları sunulması önemli görülen hususlar arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, uluslararası öğrenciler için hâlihazırda yürütülen faaliyetlere ek olarak ülkemizde Sosyal Bilimler alanında öğrenim gören Uluslararası lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarını sunabilecekleri, bilgi paylaşımında bulunabilecekleri, çeşitli atölyeler ve farklı etkinliklerle ortak çalışmalar üretebilecekleri bir akademik ortamın temin edilmesi amacıyla “1. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi” 16-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara’da, 2. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi 29-30 Nisan 2016 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilmiştir.

Anılan kongreye öğrenciler ve akademik camia tarafından beklentilerin üzerinde gösterilen ilgi ve kongreye katılma isteği bundan sonra her yıl sosyal bilimlerin farklı alanlarında özelleştirilerek belirli alan, konu, bölge veya ülke bazında Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenmesi tasavvurunu desteklemiştir.

3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi 2-3 Aralık tarihleri arasında İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecektir. Kongrenin teması “Çatışma Bölgeleri ve Çözüm Arayışları” olacaktır. Ayrıca Kudüs başlıklı özel bir oturum gerçekleştirilecek olup, Kudüs ile ilgili çalışmalar öncelenecektir. Kongrede Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, İnsan Hakları, Diaspora, Göç, Mülteciler, Edebiyat, Felsefe, İletişim, Hukuk, Sosyal Politikalar alanlarının yanı sıra sosyal bilimlerin diğer bilim dallarına ait bildiriler kabul edilecektir.

Değerli katkılarınızı bekliyoruz.

Alt

Scientific Studies Association
ytb

Önemli Tarihler /

30 Eylül 2017 – Son Özet Gönderim Tarihi

10 Ekim 2017– Kabul Edilen Özetlerin İlanı

5 Kasım 2017 – Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi

20 Kasım 2017 – Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

25 Kasım 2017 – Kongre Programının İlanı

2-3 Aralık 2017 – Kongrenin Düzenlenme Tarihi

Bildiri Konuları /

Bildiri Konu Alanları

3.Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi’nde sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinde tarihsel ve güncel konuları ele alan bildiriler sunulabilecektir.

Bildiri Konu Alanları*

Antropoloji (sosyal ve kültürel), Coğrafya, Edebiyat, Eğitim bilimleri, Ekonomi, Felsefe, Filoloji, Hukuk, İktisat, İletişim bilimleri, İnsan hakları, İşletme, Psikoloji, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih, Teoloji, Uluslararası ilişkiler

 

*3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi’nde “Kudüs” özelinde sunumlardan oluşan müstakil bir oturum da düzenlenecektir.

Tertip Heyeti /

İhsan Karaman

Onursal Başkan

Süleyman Güder

İstanbul Üniversitesi

Taha Eğri

Kırklareli Üniversitesi

M. Erkan Karabekmez

Üsküdar Üniversitesi

Mehmet Yıldırım

İlmi Etüdler Derneği

Serhan Afacan

Istanbul Medeniyet Üniversitesi

Sabri Ege

Galatasaray Üniversitesi

Sekreterya /

Dursun Özyürek

Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilim Kurulu /

 • Abdulkadir Macit, Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Berat Açıl, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Bünyamin Bezci, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü
 • Erkan Karabekmez, Dr., Üsküdar Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Fatih Yiğit, Yrd. Doç. Dr., Medeniyet Üniversitesi, İşletme Bölümü
 • Hamdi Çilingir, Dr., İlmi Etüdler Derneği
 • İbrahim Halil Üçer, Yrd. Doç. Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü
 • İhsan Fazlıoğlu, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü
 • İhsan Karaman, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Rektör
 • İsmail Hakkı Kadı, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü
 • Lütfi Sunar, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Mahmut Hakkı Akın, Doç. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Muhammed Hüseyin Mercan, Dr., Erciyes Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
 • Necmettin Kızılkaya, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü
 • Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü
 • Osman Yılmaz, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
 • Rahile Kızılkaya Yılmaz, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Serhan Afacan, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü
 • Süleyman Güder, Yrd Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Taha Eğri, Dr., Kırklareli Üniversitesi, İktisat Fakültesi
 • Teyfur Erdoğdu, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
 • Yusuf Alpaydın, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Yusuf Ziya Gökçek, Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

İletişim

İlmi Etüdler Derneği

Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi, Açık Türbe Sk. No:13, Üsküdar/İstanbul

(0216) 310 43 18

[email protected]gov.tr

http://www.uokongresi.org/

Yol Tarifi

Sık Sorulan Sorular /

Yüksek lisans veya doktora yapan her uluslararası (yabancı uyruklu) öğrenci kongreye katılabilir.
Yüksek Lisans Doktora
Kongreye gönderilen bildiriler ve yapılacak sunumlar Türkçe veya İngilizce olabilir.
Kongre boyunca konaklama ve yemek masrafları tarafımızdan karşılanmaktadır. İki yazarları bildirilerde yalnızca sunum yapacak yazar için bu imkan sağlanmaktadır. Konaklamalar 2 veya 3 kişilik odalarda olacaktır. Ulaşım giderleri katılımcıların kendilerine aittir. Program sonrasındaysa Kongre tarafından katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.
Hayır, ücretsizdir.
Hayır gönderemezler. Ancak dinleyici olarak katılabilirler. Lisans mezunu olanlar ise akademik ölçütlere uygun olduğu sürece bildiri gönderebilirler.
Ulaşım, konaklama vb. durumları kendi imkanlarıyla karşılayan herkes akademik bir eğitim almış olsun veya olmasın dinleyici olarak katılabilir. Kongrenin, dinleyicilere bu noktada bir desteği yoktur. Ancak facebook, twitter, mail, gsm gibi mecralardan ulaşıldığı takdirde yardımcı olunmaya çalışılacaktır.

Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi’ne gönderilen yazılar (tebliğlerin tam metinleri), daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Özet metin 150 ile 250 kelime arasında olmalıdır.

Tam metnin herhangi bir yerinde yazara ait bir bilginin bulunmaması gerekmektedir. Tam metnin yazarını açığa çıkaracak bir bilgi olması durumunda metin UOK kör hakemlik politikasına uymadığı için içerik incelemesine tabi tutulmadan elenecektir.
Çalışma toplam 2.500 – 7.000 kelime arasında olmalıdır. Her bir dosyayı 12 punto 2.0 satır aralığı olarak hazırlamanız gerekmektedir.
Tam metnin 5 Kasım 2017 tarihine kadar word formatında kongre sistemine yüklenmesi gerekmektedir. PDF formatında yüklenen metinler kabul edilmeyecektir.
UOK yazım kurallarına göre hazırlanmayan tam metinler hakemlere gönderilmeden reddedilecektir.