fbpx

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BİLİMLER KONGRESİ

Ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilere Küresel Dünyanın gündem ve ihtiyaçlarına ilişkin yaklaşım, görüş ve önerilerini akademik esasta çıktıya dönüştürme fırsatı tanımak amacı ile her yıl belirli bir konu grubunun etrafında ‘’Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi’’ düzenlenmektedir.

Dünyanın dört bir yanından ülkemize eğitim için gelen uluslararası öğrencilerin akademik donanımlarının artırılması, entelektüel birikimlerine katkı sağlanması ve kendilerini geliştirme fırsatları sunulması oldukça önemlidir. Bu kapsamda, uluslararası öğrenciler için hâlihazırda yürütülen faaliyetlere ek olarak ülkemizde Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanında lisansüstü düzeyde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin çalışmalarını sunabilecekleri, bilgi paylaşımında bulunabilecekleri, çeşitli atölyeler ve farklı etkinliklerle ortak çalışmalar üretebilecekleri bir akademik ortamın temin edilmesi amacıyla “Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi” düzenlenmektedir.

Bu amaçla Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi’nin ilki 16-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara’da, ikincisi 29-30 Nisan 2016 tarihleri arasında Konya’da, üçüncüsü 2-3 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul’da, dördüncüsü 22-24 Kasım tarihleri arasında Nevşehir’de, beşincisi 07-09 Kasım 2019 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilmiştir.

Bu yıl düzenlenecek olan 6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi geçen yıllardan farklı olarak Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri ve Sağlık Bilimleri ayırımında gerçekleştirilecektir.

Salgın koşulları dikkate alınarak Kongre’nin yapılacağı yer daha sonra bildirilecektir.

Uluslararası öğrencilerin değerli katkılarınızı bekliyoruz.

Önemli Tarihler

Tam Metin Bildirilerinin Gönderimi              1 Ekim 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı                         21 Ekim 2021

Kongre Programının İlan Edilmesi                31 Ekim 2021

Kayıt İçin Son Gün                                           10 Kasım 2021

Kongre Takvimi                                                25- 28 Kasım 2021

Bildiri Konuları

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

   • Eğitim Bilimleri
   • Bölgesel Çalışmalar
   • Tarih ve Arkeoloji
   • Felsefe ve Etik
   • Sosyoloji ve Kültür Çalışmaları
   • Siyaset Bilimi
   • Uluslararası İlişkiler
   • İktisat
   • İşletme ve Finans
   • İlahiyat
   • Medya ve İletişim
   • Dil ve Edebiyat
   • Hukuk
   • Enerji

Özel Konular

   1. İktisadi ve Siyasi Entegrasyon
   2. İnsani Yardım ve Kalkınma Yardımları
   3. Bölgesel ve Küresel Uyuşmazlıklar, Çatışmalar ve Savaşlar
   4. Enerji Savaşları ve Yeni Enerji Rotaları
   5. Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi
   6. Nüfus ve Demografi
   7. Sivil Toplum Kuruluşları
   8. Göç
   9. Adalet ve Eşitsizlikler
   10. Kültür ve Kültürlerarası İlişkiler
   11. Sürdürülebilir Ekonomi-Kalkınma
   12. Yunus Emre
   13. Ahi Evran ve Ahilik Yaklaşımının Modern Hayata Yansıması
   14. Diğer (Serbest Konu)

FEN BİLİMLERİ

   • Elektrik, Elektronik ve Otomasyon
   • Makine ve Mekatronik
   • Bilgisayar Mühendisliği
   • Biyoloji ve Biyokimya
   • Gıda Mühendisliği
   • Fizik
   • Kimya
   • Matematik
   • İstatistik
   • Mimarlık ve Şehir Planlama
   • Yapı ve İnşaat Mühendisliği
   • Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri
   • Veterinerlik

Özel Konular

   1. Büyük Veri
   2. Derin Öğrenme
   3. Nesnelerin İnterneti
   4. Akıllı Şehirler
   5. Yapay Zekâ
   6. Robotik
   7. Otonom Araçlar
   8. Savunma Sanayii
   9. Uydu ve Telsiz Haberleşmesi
   10. Mobil Ağlar
   11. Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Kaynakları
   12. Elektrikli Araçlarda Batarya Teknolojisi
   13. Diğer (Serbest Konu)

SAĞLIK BİLİMLERİ

   • Tıp
   • Diş Hekimliği
   • Eczacılık
   • Hemşirelik

Özel Konular

   1. Sağlıkta Yapay Zekâ
   2. Kanser ve Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri
   3. Diagnostik Tıp
   4. Salgın Hastalıklar
   5. Genetik ve Yeni Teknolojiler
   6. Küresel Cerrahi
   7. Sağlık Eğitiminde Yüksek Teknoloji
   8. Girişimsel Radyoloji
   9. Tıp ve Hukuk
   10. Metabolik Sendrom, Diyabet ve Yeni Teknolojiler
   11. Sinirbilim
   12. Beslenme ve Sağlık
   13. Kişiselleştirilmiş Tıp
   14. Transplantasyon ve Hücresel Tedavi
   15. Halk Sağlığı
   16. Geleneksel Tıp
   17. Diğer (Serbest Konu)

Onur Kurulu

Abdullah Eren                             Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı
Prof.Dr. Gülfettin Çelik              İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı Başkanı

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Hamdi Genç                                        İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Berna Terzioğlu Bebitoğlu               İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Kürşat Ayan                                        İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu           Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan                         İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı
Doç. Dr. Cengiz İpek                                         İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Fırat Erdoğan                                      İstanbul Medipol Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail Ermağan                                  İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Akademik Koordinatör)
Doç. Dr. Mehmet Emin Okur                           Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Faruk Bal                                             İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı
Dr. Abdüllatif Çeviker                                       İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı
Ali Ramazan Tak                                                İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı (İdari Koordinatör)

Bilim Kurulu

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Prof. Dr. Ahmet Akın                                        İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Prof. Dr. Bengül Güngörmez                          Uludağ Üniversitesi, Sosyoloji
Prof. Dr. Bülent Arı                                           İstanbul Üniversitesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu                             İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih
Prof. Dr. Davut Pehlivanlı                                İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler, İşletme
Prof. Dr. Enes Kabakçı                                     İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji
Prof. Dr. Fatih Andı                                           Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Edebiyat
Prof. Dr. Fethi Gedikli                                       İstanbul Üniversitesi, Hukuk
Prof. Dr. Hüseyin Kaya                                     İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat
Prof. Dr. İsmail Çoşkun                                    İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji
Prof. Dr. İsmail Hakkı Kadı                              İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih
Prof. Dr. M. Lütfi Arslan                                   İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İşletme
Prof. Dr. Muhittin Kaplan                                 İstanbul Üniversitesi, İktisat
Prof. Dr. Murat Çokgezen                                Marmara Üniversitesi, İktisat
Prof. Dr. Mustafa Çiçekler                               İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav                         İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
Prof. Dr. Recep Karacakaya                            İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih
Doç. Dr. Ekrem Tak                                           İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi
Doç. Dr. Fatih Varol                                           İstanbul Üniversitesi, İlahiyat
Doç. Dr. Filiz Dığırlıoğlu                                   Marmara Üniversitesi, Bilgi Belge Bölümü
Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer                              İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe
Doç. Dr. İsmail Ermağan                                  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
Doç. Dr. Lütfi Sunar                                          İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyoloji
Doç. Dr. Mehmet Emin Okur                           Marmara Üniversitesi, İşletme
Doç. Dr. Salih İnci                                             Kırklareli Üniversitesi, İlahiyat
Doç. Dr. Turgay Anar                                        İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat
Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koçak                            Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Edebiyat
Dr. Öğr. Üyesi Şevket Kamil Akar                  İstanbul Üniversitesi, İktisat
Dr. Öğr. Üyesi Turgay Şafak                            İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat
Ünsal Sözbir                                                      Bankacı
Necip Tosun                                                       Yazar

FEN BİLİMLERİ

Doç. Dr. Cüneyt Bayılmış                                Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri
Doç. Dr. Eylem Erdoğan                                   İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Haluk Bayram                          İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ragıp Başbuğ          İstinye Üniversitesi, Robotik
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Adak                       Mardin Artuklu Üniversitesi, Elektrik ve Enerji
Dr. Ahmet Altınay                                             Aspilsan, Elektrikli Araçlarda Batarya Teknolojisi
Dr. Cüneyt Fırat                                                 CTech, Savunma Sanayii, Uydu ve Telsiz Haberleşmesi, Mobil Ağlar
Dr. Yasin Cengiz Çelik                                     Aspilsan, Elektrikli Araçlarda Batarya Teknolojisi
Dr. Yüksel Yurtay                                             Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

SAĞLIK BİLİMLERİ

Prof. Dr. Berna Terzioğlu Bebitoğlu                İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk                              Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Biyotasarım Laboratuvarı
Prof. Dr. Esra Sağlam                                        Maltepe Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Fahri Uçar                                           Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Doku Tipleme Lab.
Prof. Dr. Havva Gonca Tamer                          İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İç Hastalıkları
Prof. Dr. Hürrem Bodur                                    Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune EAH Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
Prof. Dr. Işıl Maral                                              İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Halk Sağlığı
Prof. Dr. Korhan Özkan                                     İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet Sargın                                   İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet Zafer Gören                         Marmara Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mustafa Samastı                                 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Sabahat Aksaray                                Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune EAH
Prof. Dr. Sadrettin Pençe                                  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fizyoloji
Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz                             Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Doç. Dr. Gürkan Sert                                         Marmara Üniversitesi, Deontoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli                    İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Dâhili Tıp Bilimleri
Doç. Dr. Leyla Özer                                            Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Doç. Dr. Muhammed Fatih Önsüz                  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mustafa Ümit Uğurlu                         Marmara Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Toraman                     Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hayati Atala               İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Diş Hekimliği

Kongre Sekreteryası

Uğur Altuntaş                                                     İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı
Meryem Özgür                                                   İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı
Ebubekir Muhammed Deniz                            İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı
Muhammet Külahlıoğlu                                    İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı

Sıkça Sorulan Sorular SSS

Katılımcıların, ulaşım, konaklama ve yemek masrafları Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi tarafından karşılanmaktadır. (Bu imkânlar çok yazarlı bildirilerde sadece birinci yazara sunulur.)
Ülkemizde yükseköğrenim düzeyinde eğitim gören tüm uluslararası öğrenciler katılabilir.
Katılım ücretsizdir. Ayrıca katılımcıların, ulaşım, konaklama ve yemek masrafları Uluslararası Öğrenciler Bilimler Kongresi tarafından karşılanmaktadır.
Kongrede, Türkçe veya İngilizce dillerinde sunum yapılabilir.
Katılımcılar kongre yönetim programına kaydını gerçekleştirir ve tam metin bildirilerini sisteme yüklerler. Kongre Bilim Kurulu tarafından bildirilerin tam metinleri değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucuna göre Kongreye kabul alan katılımcılar ilan edilir.
Salgın süreci sebebiyle kongrenin gerçekleşme tarihi ve yeri hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Bu bir öğrenci kongresi olduğundan hocalarınızdan bildiri yazım sürecinde destek alsanız dahi yazar olarak yalnızca öğrencilerin kaydedildiği bildiriler kabul edilecektir.
1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren www.uokongresi.org sitemizden eser gönder butonu ile tam bildiri metinlerinizi gönderebilirsiniz.

Yazım Kuralları ve Değerlendirme

Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi’ne gönderilen bildiriler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.

Tam metnin herhangi bir yerinde yazara ait bir bilginin bulunmaması gerekmektedir. Metin içerisine yazarın ismini yazması kesinlikle yasaktır. Tam metnin yazarını açığa çıkaracak bir bilgi olması durumunda metin Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi kör hakemlik politikasına uymadığı için içerik incelemesine tabi tutulmadan elenecektir.

Bildirinizin Tam Metni toplam 3.000 – 8.000 kelime arasında olmalıdır.

Bildirinizin tamamında referans gösterimi APA formatında (6. Edisyon) olmak zorundadır. Diğer referans gösterim biçimlerini kullanan metinler değerlendirmeye alınmayacaktır. APA formatı için tıklayınız.

Tam metnin 15 Eylül 2021 tarihine kadar Word (.doc veya .docx) formatında kongre sistemine yüklenmesi gerekmektedir. PDF formatında yüklenen metinler kabul edilmeyecektir.

Bildiriniz şekil itibariyle Times New Roman 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. A4 ebatında, üstten ve soldan 3 cm sağdan ve alttan 2.5 cm sayfa boşluğu kalacak şekilde hazırlanmalıdır.

Metinlerde kullanılan resim, fotoğraf, grafik, tablo ve şekillerin yüksek çözünürlüklü/okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.

Yarışma için hazırlanacak çalışmalar Türkçe veya İngilizce dilinde olmalıdır.

Makalelerin başında çalışmanın ana noktalarını yansıtacak şekilde hazırlanmış özet bulunmalıdır.
Gönderilen metinler hakem heyetine gönderilmeden önce ön değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır. Ön değerlendirmede; bildirinizin intihal oranı, akademik dil ve üsluba uygunluğu ve yazım kurallarına uygunluğu değerlendirilecektir. Değerlendirmede başarılı olan bildiriler hakem heyetine iletilecektir.

Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda çalışmalar için aşağıdaki kararlar verilebilir:

 • Bu haliyle kabul edilebilir.
 • Hakem değerlendirmesinde belirtilen hususlar düzeltildikten sonra kongreye kabul edilebilir.
 • Kabul edilemez.

 

Hakem Tam Metin Değerlendirmelerinde Neye Dikkat Eder?

 • Başlık ve içerik uyumuna,
 • Literatür taraması ve çalışmayla uyumuna,
 • Tebliğde kullanılan yönteme,
 • Tebliğde kullanılan yöntem ile sonuç arasındaki uyuma,
 • Tebliğin yazım şekli, dil ve üslubuna,
 • Tebliğin alanındaki bilgi birikimine katkısına,
 • Tebliğin bilimsel açıdan güncelliğine,
 • Tebliğin bilimsel açıdan özgünlüğüne,
 • Tebliğin genel olarak yeterliliğine dikkat eder.

 

Sorularınız için; kongre@turkiyeburslari.gov.tr

Ödüller

Kongre kapsamında, ayrı ayrı üç bilim dalında -(A) Sosyal Bilimler, (B) Fen Bilimleri, (C) Sağlık Bilimleri- sunulan makalelerin bilim kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde en başarılı bulunan ilk beş katılımcıya aşağıdaki ödüller takdim edilecektir.

Ayrıca, değerlendirme neticesinde seçilen eserler kongre kitabında tam metin olarak basılacak ve/veya yayımlanacaktır.

Birinci: 5.000 TL

İkinci: 3.000 TL

Üçüncü: 2.000 TL

Dördüncü ve Beşinci: Mansiyon Ödülü

Telif

Kongre sonunda ödüle, mansiyona ve sunulmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, mansiyon ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir eğitim kuruluşu olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Düzenleyenler