Tarih

2 - 3 Aralık 2017

Yer

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dinleyici Sayısı

1500 kişi

Konuşmacılar

100 Bildiri Sunumu

III. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ /

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi 2-3 Aralık’ta dünyanın farklı coğrafyalarından gelen lisansüstü öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kongre düzenleme heyeti adına kürsüye çıkan Taha Eğri selamlama konuşmasında gerçekleştirilen buluşmanın önemine vurgu yaparak bilginin uluslararası dolaşıma sunulmasına dikkat çekti.

“Doğu-Batı, Kuzey-Güney Gibi Coğrafi Yönlere İşaret Eden Sınırlamalar Dünyanın Sorunlarını Tarif Ederken Yetersiz Kalıyor”

Kongrenin düzenlenmesinde büyük rol alan İlmi Etüdler Derneği (İLEM) adına açılış konuşmasını İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güder gerçekleştirdi. Güder konuşmasında “İnsanlığın medeniyet macerasında, dinlerin, kültürlerin, kültlerin ötesine geçilerek bir aydınlanma şuurunun yakalandığı iddiasının insan ve alemle irtibatını kurmaktaki zayıflığı acı vakalarla tekrar tekrar tecrübe edilmektedir.” diyerek kültürlerarası iletişime dikkat çekti. Güder konuşmasında ayrıca bugün doğu-batı, kuzey-güney gibi coğrafi yönlere işaret eden sınırlamaların dünyanın sorunlarını tarif ederken yetersiz kaldığını vurguladı. “İnsanlık bu üretilmiş makineler arasında ideolojilerin tek sesliliğine mahkum ediliyor. Ya kendimizi bilip ihtilaflarımızı bile ahlaki bir erdemle okunaklı kılacağız ya da insanlığımızı bile unutup, kitlemize, partimize, kabilemize, milletimize geçici faydalar sağlayacak ihanetlerin peşinde olacağız. Bu kongre aynı problemi farklı cihetlerden görme imkanı bulmamızı sağlayacak.” şeklinde konuşan Güder, kongrede emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Süleyman Güderin akabinde selamlama konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Cihan kürsüye çıktı. Cihan konuşmasında gerçekleşen kongreye ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük onur duyduklarını belirterek başladı. Akademik üretime çok kültürlü, milletli bir ortamda farklı coğrafyaların tecrübelerinin de eklenerek önemli bir katkı sunacağına dikkat çeken Cihan bu tür çalışmaların artmasına yönelik temennilerini dile getirdi.

“Başkalarının Bizi Çizmesine, Şekillendirmesine, Tanımlamasına Fırsat Vermiyoruz, Vermeyeceğiz De.”

Açılış konuşmalarının sonuncusu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Mehmet Köse tarafından gerçekleştirildi. Konuşmasında dünyaya nasıl bir anlam verileceği konusunda çok sayıda insanın zihninde baskın gelen fikirlerin aynı zamanda dünyanın kazananlarını ve kaybedenlerini de belirlediğini kaydeden Köse, “Dünyanın tek merkezli olmadığını, dünyanın tek merkezden üretilen bilgi ile ‘evrensel’ markası vurularak yönlendirilmesinin doğru olmadığını, materyalist bir medeniyet anlayışının bizim yaklaşımımızla hiçbir şekilde uyuşmadığını ortaya koyma noktasında çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu. Köse uluslararası öğrencilerin bir arada olmasına dikkat çekerek konuşmasına “Biz sizi, sizin tanımlamanız, sizin ifadelerinizle tanıyoruz. Siz de burada bulunarak bizleri doğrudan bizim tanımlamamızla ve bizleri görerek tanıyorsunuz. Aramıza kimseyi sokmuyoruz. Başkalarının bizi çizmesine, şekillendirmesine, tanımlamasına fırsat vermiyoruz, vermeyeceğiz de.” şeklinde konuşarak devam etti.  Köse son üç yılda gerçekleşen bu kongre sayesinde elde edilen başarılara dikkat çektiği konuşmasında ortaya konulan 300 civarında makale, bildiri ve binlerce tezle en azından Türk insanının kafasındaki farklı ülkeler ve kaynaklar tarafından oluşturulan algı ve bilginin değiştirildiğine vurgu yaptı.

Açılış Panelinde Uluslararası Öğrenciler ve Eğitim Diplomasisi Konuşuldu

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen hediye takdiminden sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Akın’ın moderatörlüğünde kongrenin Açılış paneline geçildi. “Uluslararası Öğrenciler ve Eğitim Diplomasisi” başlıklı açılış panelinde ilk olarak Maarif Vakfı Başkan Yardımcısı Cihad Demirli “Maarif Okulları Bağlamında Türkiye’nin Eğitim Diplomasisi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Demirli’nin konuşmasından sonra Öğrenci Hareketliğinin Dış Politikaya Etkisi başlıklı konuşmasıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar konuşmalarını gerçekleştirirken, açılış panelinin son konuşması Dışişleri Bakanlığı’ndan Mesut Özcan tarafından “Uluslararası Öğrenci Hareketliğinin Dış Politikaya Etkisi” başlıklı sunumla gerçekleştirildi.

Açılış panelinden sonra verilen öğle arasının akabinde Kongre oturumlarına geçildi. Eş zamanlı olarak 3 oturumun gerçekleştiği kongrede iki gün boyunca 18 oturum gerçekleştirilirken farklı ülkelerden gelen 100’ün üzerinde uluslararası lisansüstü öğrenci tarafından tebliğler sunuldu. Program öğrencilere sertifika takdimiyle sona erdi.

Alt

Scientific Studies Association
ytb

Önemli Tarihler /

30 Eylül 2017 – Son Özet Gönderim Tarihi

10 Ekim 2017– Kabul Edilen Özetlerin İlanı

5 Kasım 2017 – Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi

20 Kasım 2017 – Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

25 Kasım 2017 – Kongre Programının İlanı

2-3 Aralık 2017 – Kongrenin Düzenlenme Tarihi

Bildiri Konuları /

Bildiri Konu Alanları

3.Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi’nde sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinde tarihsel ve güncel konuları ele alan bildiriler sunulabilecektir.

Bildiri Konu Alanları*

Antropoloji (sosyal ve kültürel), Coğrafya, Edebiyat, Eğitim bilimleri, Ekonomi, Felsefe, Filoloji, Hukuk, İktisat, İletişim bilimleri, İnsan hakları, İşletme, Psikoloji, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih, Teoloji, Uluslararası ilişkiler

 

*3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi’nde “Kudüs” özelinde sunumlardan oluşan müstakil bir oturum da düzenlenecektir.

Tertip Heyeti /

İhsan Karaman

Onursal Başkan

Süleyman Güder

İstanbul Üniversitesi

Mehmet Lütfi Arslan

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Taha Eğri

Kırklareli Üniversitesi

M. Erkan Karabekmez

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Mehmet Yıldırım

İlmi Etüdler Derneği

Serhan Afacan

Istanbul Medeniyet Üniversitesi

Sekreterya /

Dursun Özyürek

Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilim Kurulu /

 • Abdulkadir Macit, Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Berat Açıl, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Bünyamin Bezci, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü
 • Erkan Karabekmez, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü
 • Fatih Yiğit, Yrd. Doç. Dr., Medeniyet Üniversitesi, İşletme Bölümü
 • Hamdi Çilingir, Dr., İlmi Etüdler Derneği
 • İbrahim Halil Üçer, Yrd. Doç. Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü
 • İhsan Fazlıoğlu, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü
 • İhsan Karaman, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Rektör
 • İsmail Hakkı Kadı, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü
 • Lütfi Sunar, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Mahmut Hakkı Akın, Doç. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Mehmet Lütfi Arsan, Doç.Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Muhammed Hüseyin Mercan, Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
 • Necmettin Kızılkaya, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü
 • Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü
 • Osman Yılmaz, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
 • Rahile Kızılkaya Yılmaz, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Serhan Afacan, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü
 • Süleyman Güder, Yrd Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Taha Eğri, Dr., Kırklareli Üniversitesi, İktisat Fakültesi
 • Teyfur Erdoğdu, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
 • Yusuf Alpaydın, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Yusuf Ziya Gökçek, Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

İletişim

İlmi Etüdler Derneği

Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi, Açık Türbe Sk. No:13, Üsküdar/İstanbul

(0216) 310 43 18

[email protected]gov.tr

http://www.uokongresi.org/

Yol Tarifi

Sık Sorulan Sorular /

Yüksek lisans veya doktora yapan her uluslararası (yabancı uyruklu) öğrenci kongreye katılabilir.
Yüksek Lisans Doktora
Kongreye gönderilen bildiriler ve yapılacak sunumlar Türkçe veya İngilizce olabilir.
Kongre boyunca konaklama ve yemek masrafları tarafımızdan karşılanmaktadır. İki yazarları bildirilerde yalnızca sunum yapacak yazar için bu imkan sağlanmaktadır. Konaklamalar 2 veya 3 kişilik odalarda olacaktır. Ulaşım giderleri katılımcıların kendilerine aittir. Program sonrasındaysa Kongre tarafından katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.
Hayır, ücretsizdir.
Hayır gönderemezler. Ancak dinleyici olarak katılabilirler. Lisans mezunu olanlar ise akademik ölçütlere uygun olduğu sürece bildiri gönderebilirler.
Ulaşım, konaklama vb. durumları kendi imkanlarıyla karşılayan herkes akademik bir eğitim almış olsun veya olmasın dinleyici olarak katılabilir. Kongrenin, dinleyicilere bu noktada bir desteği yoktur. Ancak facebook, twitter, mail, gsm gibi mecralardan ulaşıldığı takdirde yardımcı olunmaya çalışılacaktır.

Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi’ne gönderilen yazılar (tebliğlerin tam metinleri), daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Özet metin 150 ile 250 kelime arasında olmalıdır.

Tam metnin herhangi bir yerinde yazara ait bir bilginin bulunmaması gerekmektedir. Tam metnin yazarını açığa çıkaracak bir bilgi olması durumunda metin UOK kör hakemlik politikasına uymadığı için içerik incelemesine tabi tutulmadan elenecektir.
Çalışma toplam 2.500 – 7.000 kelime arasında olmalıdır. Her bir dosyayı 12 punto 2.0 satır aralığı olarak hazırlamanız gerekmektedir.
Tam metnin 5 Kasım 2017 tarihine kadar word formatında kongre sistemine yüklenmesi gerekmektedir. PDF formatında yüklenen metinler kabul edilmeyecektir.
UOK yazım kurallarına göre hazırlanmayan tam metinler hakemlere gönderilmeden reddedilecektir.