Bildiri Gönder

Kongre Başvuru Sistemi

8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi

Ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilere Küresel Dünyanın gündem ve ihtiyaçlarına ilişkin yaklaşım, görüş ve önerilerini akademik esasta çıktıya dönüştürme fırsatı tanımak amacı ile her yıl belirli bir konu grubunun etrafında ‘’Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi’’ düzenlenmektedir. 

Dünyanın dört bir yanından ülkemize eğitim için gelen uluslararası öğrencilerin akademik donanımlarının artırılması, entelektüel birikimlerine katkı sağlanması ve kendilerini geliştirme fırsatları sunulması oldukça önemlidir. Bu kapsamda, uluslararası öğrenciler için hâlihazırda yürütülen faaliyetlere ek olarak ülkemizde Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanında lisansüstü düzeyde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin çalışmalarını sunabilecekleri, bilgi paylaşımında bulunabilecekleri, çeşitli atölyeler ve farklı etkinliklerle ortak çalışmalar üretebilecekleri bir akademik ortamın temin edilmesi amacıyla “Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi” yapılmaktadır.


Bu amaçla Uluslararası Öğrenciler Bilimler Kongresi’nin ilki 16-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara’da, ikincisi 29-30 Nisan 2016 tarihleri arasında Konya’da, üçüncüsü 2-3 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul’da, dördüncüsü 22-24 Kasım tarihleri arasında Nevşehir’de, beşincisi 7-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Trabzon’da, altıncısı 10-12 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da, yedincisi 15-17 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

 

Bu yıl düzenlenecek olan 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Kongre Özel Konusu ayırımında gerçekleştirilecektir. Kongre bildirileri özet bildiri sunumları, görsel ve poster sunumları ile yapılabilecektir.  

Kongre Gaziantep’te tertip edilecektir.

Açılış oturumu Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecektir. Sağlık Bilimleri alanındaki bildirilerin SANKO Üniversitesi’nde, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanlarındaki bildirilerinin Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde, Sosyal Bilimler bildirilerin sunumlarının Gaziantep Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Uluslararası öğrencilerin değerli katkılarınızı bekliyoruz.


ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Metin Bildirilerinin Gönderimi  11 Mart 2024 – 23 Haziran 2024 
Tam Metin Bildirilerinin Gönderimi 11 Mart 2024 – 15 Eylül 2024
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 30 Eylül 2024
Kongre Programının İlan Edilmesi 7 Ekim 2024
Kayıt İçin Son Gün 16 Ekim 2024
Kongre Takvimi 1 - 4 Kasım 2024


YAZIM KURALLARI VE DEĞERLENDİRME

Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi’ne gönderilen bildiriler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.

Tam metnin herhangi bir yerinde yazara ait bir bilginin bulunmaması gerekmektedir. Metin içerisine yazarın ismini yazması kesinlikle yasaktır. Tam metnin yazarını açığa çıkaracak bir bilgi olması durumunda metin Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi kör hakemlik politikasına uymadığı için içerik incelemesine tabi tutulmadan elenecektir.

Bildirinizin Tam Metni toplam 3.000 – 8.000 kelime arasında olmalıdır.

Özet bildiri metinleri toplam 1.500 kelimeyi geçmemelidir.

Bildirinizin tamamında referans gösterimi APA formatında (6. Edisyon) olmak zorundadır. Diğer referans gösterim biçimlerini kullanan metinler değerlendirmeye alınmayacaktır. APA formatı için bkz: APA 6. Edisyon

Tam metnin 24 Eylül 2023 tarihine kadar Word (.doc veya .docx) formatında kongre sistemine yüklenmesi gerekmektedir. PDF formatında yüklenen metinler kabul edilmeyecektir.

Bildiriniz şekil itibariyle Times New Roman 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. A4 ebatında, üstten ve soldan 3 cm sağdan ve alttan 2.5 cm sayfa boşluğu kalacak şekilde hazırlanmalıdır.

Metinlerde kullanılan resim, fotoğraf, grafik, tablo ve şekillerin yüksek çözünürlüklü/okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.

Yarışma için hazırlanacak çalışmalar Türkçe veya İngilizce dilinde olmalıdır.

Makalelerin başında çalışmanın ana noktalarını yansıtacak şekilde hazırlanmış özet bulunmalıdır.

Gönderilen metinler hakem heyetine gönderilmeden önce ön değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır. Ön değerlendirmede; bildirinizin intihal oranı, akademik dil ve üsluba uygunluğu ve yazım kurallarına uygunluğu değerlendirilecektir. Değerlendirmede başarılı olan bildiriler hakem heyetine iletilecektir.

Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda çalışmalar için aşağıdaki kararlar verilebilir:

 • Bu haliyle kabul edilebilir.
 • Hakem değerlendirmesinde belirtilen hususlar düzeltildikten sonra kongreye kabul edilebilir.
 • Kabul edilemez.

Hakem Tam Metin Değerlendirmelerinde Neye Dikkat Eder?

 • Başlık ve içerik uyumuna,
 • Literatür taraması ve çalışmayla uyumuna,
 • Tebliğde kullanılan yönteme,
 • Tebliğde kullanılan yöntem ile sonuç arasındaki uyuma,
 • Tebliğin yazım şekli, dil ve üslubuna,
 • Tebliğin alanındaki bilgi birikimine katkısına,
 • Tebliğin bilimsel açıdan güncelliğine,
 • Tebliğin bilimsel açıdan özgünlüğüne,
 • Tebliğin genel olarak yeterliliğine dikkat eder.

Sorularınız için; uokongresi@gmail.com